Doneer aan Agape Hope for Kibera

Donaties voor Agape Hope For Kibera in Kenia zijn van harte welkom. Rechtstreekse betalingen naar Kenia zijn niet mogelijk via een reguliere transactie. Daarom werkt Agape Hope for Kibera samen met de Nederlandse (ANBI) Stichting Stimulering Doe Kunst. De stichting maakt de ontvangen donaties maandelijks over naar Agape Hope for Kibera. Klik hier voor de samenwerkingsovereenkomst en meer informatie.

Doe een donatie via iDeal


Doe een donatie via PayPal

       Via onze nieuwspagina delen we hoe de donaties worden besteed. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de aanschaf van schoolboeken, maandverband of voedselpakketten.

Maandverband
Veel meisjes in Kibera kunnen zich geen maandverband veroorloven. Daardoor kiezen zij er tijdens hun menstruatieperiode vaak voor om thuis te blijven. Beschikbaarheid van maandverband helpt na het vergroten van hygiëne ook om schooluitval van meisjes tegen te gaan. Eén pakje maandverband kost slechts 0,50,- USD cent.

Schoolboeken
Veel leerlingen in Kibera hebben geen schoolboeken. Hierdoor lukt het hen vaak niet om huiswerk te maken en lopen ze leerachterstanden op. Gemiddeld

bestaan gezinnen uit vijf kinderen en hebben leerlingen meerdere boeken nodig. Ouders willen de boeken wel aanschaffen, maar met een inkomen van vaak minder dan 1,- USD per dag kunnen veel ouders dat niet opbrengen. Agape Hope For Kibera wil daarom zoveel mogelijk schoolboeken aanschaffen en beschikbaar stellen in haar bibliotheek. Een schoolboek kost ongeveer 5,-USD.

Voedselpakket
Veel ouders in Kibera hebben onvoldoende inkomen om hun kinderen eten te geven. Vaak moeten de kinderen daardoor ook op jonge leeftijd aan het werk. Bijvoorbeeld door afval te verzamelen en dit te verkopen. Dit zorgt voor vroege schoolverlaters en leerachterstanden. We ondersteunen de gezinnen die het armst zijn met maandelijkse voedselpakketten, de kosten zijn 10,- USD.