Hoop voor Kibera

De stofwolken in Kibera zijn inmiddels weer gedaald. De gemeenschap is druk in de weer om de schade die de brand heeft aangericht op te ruimen en opnieuw op te bouwen. Mede dankzij de gulle donaties heeft stichting Agape Hope for Kibera van Collins actie kunnen ondernemen:

  • De mensen die het zwaarst getroffen zijn door de brand hebben voedselpakketten ontvangen.
  • De school is gerepareerd hierdoor kon het onderwijs weer snel worden hervat.
  • Er zijn extra beveiligingsmiddelen aangeschaft om de voedselvoorraden beter te beveiligen.

Mede namens Collins hartelijk bedankt voor jullie ondersteuning!